KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WAAGSTRAATCOMPLEX
A. NATALINI, 1991-1996, Waagstraat/Grote Markt 1, Groningen
Waagstraatcomplex / Waagstraat Complex ( A. Natalini )
© 2008 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Adolfo Natalini

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Cor Kalfsbeek

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen

In 1991 worden zes architecten uitgenodigd de stedenbouwkundig en architectonisch ongewenst geachte naoorlogse uitbreiding van het stadhuis van J.J.M. Vegter te vervangen door een nieuw complex. Vooral door de steun van de bevolking is het historiserende plan van Natalini uitgevoerd. Een drietal bouwblokken vormt samen met het bestaande stadhuis en het zogenaamde goudkantoor een nieuw fijnmazig stedenbouwkundig geheel. De nostalgisch monumentale architectuur is evenals de stedenbouwkundige opzet ingegeven door een veronderstelde continuïteit van de gebouwde geschiedenis. Natalini spreekt van een ‘evocatie van wat tijdens de oorlog is verwoest’ die reageert op de ‘stedelijke roeping’ van dit stadsdeel.