KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW ROBIJNHOF
G.TH. RIETVELD, 1954-1957, Robijnhof 13, Utrecht
Woningbouw Robijnhof / Housing Robijnhof ( G.Th. Rietveld )
© 2016 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Gerrit Rietveld

RENOVATIE:
Bertus Mulder

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Jan van Grunsven
Han Schröder

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
B. Mulder (ren. 2005-2008)

In 1953 krijgt Rietveld van twee Utrechtse corporaties de opdracht om 388 woningen in Hoograven te ontwerpen. Het is de bedoeling dat hij samenwerkt met architect J.J.P. Oud, maar die heeft geen tijd en gunt Rietveld de opdracht. Na oplevering van de wijk wordt een tweede vergelijkbaar project met 194 woningen aan de Robijnhof gerealiseerd. De eengezinswoningen en portiekflats hebben compacte plattegronden in een sobere architectuur. Het complex Robijnhof is tussen 2005 en 2008 gerenoveerd onder leiding van Bertus Mulder. Op Robijnhof 13 is een museumwoning ingericht met meubels en huisraad van rond 1960, beheerd door het Centraal Museum.