KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW NIJMEGEN
D.E. VAN GAMEREN, B. MASTENBROEK (DE ARCHITECTENGROEP), 1991-1996, Gerard Noodtstraat 5-119, Nijmegen
Woongebouw Nijmegen / Housing Block Nijmegen ( D.E. van Gameren, B. Mastenbroek (de Architectengroep) )
© 2006 Rook & Nagelkerke
De opdracht voor dit woongebouw kwam tot stand dankzij een in 1991 gewonnen Europanprijsvraag op een andere locatie. Het langgerekte gebouw is opgedeeld in een aantal losgekoppelde volumes. Bijzonder is het parkeerdek op het dak van het woongebouw. Hierdoor kon het maaiveld worden benut voor woningen en bleef er tussen de deelvolumes ruimte voor poorten naar de achterliggende openbare tuin. Het parkeerdek wordt ontsloten door middel van een autolift. Door het aanbrengen van hoogteverschillen, het wisselen van de positie van de galerij en het variëren van het gevelbekledingsmateriaal onderscheiden de deelvolumes zich subtiel van elkaar.