KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW DAPPERBUURT
DUINKER VAN DER TORRE DUVEKOT, 1986-1988, Wagenaarstraat, Tweede van Swindenstraat, Amsterdam
Woningbouw Dapperbuurt / Housing Dapperbuurt ( Duinker Van der Torre Duvekot )
© 1998 Rook & Nagelkerke
Deze nieuwbouwinvullingen van historische straatwanden zijn onomwonden referenties aan de traditie van het Nieuwe Bouwen: veel glas, een pure functionalistische vormgeving en, in de vorm van twee haakse ramen zonder hoekstijl, zelfs een directe verwijzing naar het Rietveld-Schröderhuis. Toch volgen de invullingen ook een aantal van de klassieke principes van hun negentiende-eeuwse buren: de rooilijn wordt strikt gerespecteerd, de gevelopbouw is symmetrisch en kent een verticale driedeling met plint en kroonlijst. Het meest opvallende aspect van deze woningen is de flexibele plattegrond waarbij vanuit een middenkern met sanitaire voorzieningen vier schuifwanden in een molenwiekpatroon bewegen.