KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW WESTERDOK
P. DE LEY, 1980-1982, Grote Bickersstraat/Blokmakerstraat, Amsterdam
Woningbouw Westerdok / Housing Westerdok ( P. de Ley )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Paul De Ley

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Fenna Oorthuys

RENOVATIE:
Zeeman Architekten

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
Zeeman Architekten (ren. 2009-2010)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stadsvernieuwing Bickerseiland

Na lange strijd tegen de oprukkende kantorenbouw krijgt de woonfunctie van het Bickerseiland definitief prioriteit met de bouw van deze 158 woningen: twee bijna gesloten bouwblokken en twee randbebouwingen waarin bestaande woningen en gebouwen zijn opgenomen. De woningen worden ontsloten door galerijen met trappenhuizen op de hoeken. De gevel bestaat uit een binnen- en een buitenvlak, 1,40 meter van elkaar. In deze zone bevinden zich galerijen, balkons en erkers zodat een coherent en ritmisch gevelbeeld ontstaat.