KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW DWL-TERREIN
W. PATIJN, J. MULDER (DIENST VOLKSHUISVESTING), 1981-1984, Herman Bavinckstraat, Rotterdam
Woningbouw DWL-terrein / Housing DWL-terrein ( W. Patijn, J. Mulder (Dienst Volkshuisvesting) )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Wytze Patijn
Jan Mulder

GEBOUWTYPE:
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
DWL-terrein

Vijf in lengte variërende rechte blokken en twee geknikte blokken staan op een driehoekig terrein. De woningen zijn zodanig ontworpen dat verschillende plattegronden binnen de basisstructuur mogelijk zijn. In de dragende betonwanden zijn sparingen aangebracht zodat verschillende koppelingsmogelijkheden ontstaan. De niet-dragende scheidingswanden zijn gemakkelijk te verwijderen. De gevels zijn opgebouwd uit witte betonsteen en houten kozijnen waarvan de kleur per straat en binnengebied verschilt.