KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW INSULINDEWEG
H.TH. WIJDEVELD, -1920, Insulindeweg, Celebesstraat, Toministraat, Amsterdam
Woningbouw Insulindeweg / Housing Insulindeweg ( H.Th. Wijdeveld )
© 1987 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hendrik Wijdeveld

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
Afgebroken in 1991

Dit woningblok is op de belangrijkste hoek door middel van welvende baksteenwanden verbijzonderd. Vooral dit deel toont de invloed van de Amsterdamse School, waarvan Wijdeveld een fervent pleitbezorger was. Rechtsboven in de gevel langs de spoorlijn bevindt zich de meest fantastische erker (zowel wat betreft uitzicht als wat betreft exclusiviteit) van Amsterdam.
Het complex is vanwege funderingsproblemen begin jaren negentig gesloopt en vervangen door nieuwbouw.