KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW COUPERUSDUIN
SJ. SCHAMHART, J. VAN BEEK, 1972-1975, Timorstraat/Burgemeester Patijnlaan, Den Haag
Woongebouw Couperusduin / Housing Block Couperusduin ( Sj. Schamhart, J. van Beek )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Sjoerd Schamhart
Hans van Beek

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

In het S-vormige woongebouw zijn vijf verschillende basistypen ondergebracht die ofwel via een middengang, ofwel via galerijen aan de buitenzijde ontsloten worden. Het gehele complex staat op een parkeergarage waarvan het dak met groen is beplant. In deze op zich geslaagde poging om woningen in een hoge dichtheid samen te brengen is de eenheid van het totaal door een overmatige variatiedrang opgeofferd aan de veelheid der delen.