KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
W-HAL TU EINDHOVEN
OD 205, 1954-1964, De Wielen, Eindhoven
W-Hal TU Eindhoven / W-Hall TU Eindhoven ( OD 205 )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
OD 205

PROJECTARCHITECT:
Sam van Embden
Jacques Choisy

RENOVATIE:
Ector Hoogstad

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

STAAT:
Ector Hoogstad (ren. 2007-2012)

Achter het hoofdgebouw ligt het centrale werkplaatsencomplex, de W-hal. Het dak is opgehangen aan afgetuide stolen kolommen op een vierkant stramien. Lichtstroken tussen 'opgetilde' dakvlakken voorzien de werkplaatsen van daglicht. De onnadrukkelijke, technische architectuur sluit goed aan bij de functie van dit gebouw en biedt een bruikbaar kader voor zowel werkplaats, studieruimte als kantoor.