KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW 'T HOOL
VAN DEN BROEK & BAKEMA, 1962-1972, Genovevalaan/Bisschop Bekkerslaan/Franklin D. Rooseveltlaan, Eindhoven
Woningbouw 't Hool / Housing 't Hool ( Van den Broek & Bakema )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Van den Broek & Bakema

PROJECTARCHITECT:
Jan Stokla
Gerard Lans

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

Deze wijk is op initiatief van enkele bewoners gezamenlijk met Van den Broek & Bakema ontwikkeld. Door het gebruik van dezelfde materialen en constructiedetails ontstaan betaalbare woningen voor verschillende inkomensgroepen. De diverse woningtypen (o.a. patio-, rug-aan-rug-, drive-in- en rijtjeswoningen) liggen aan weerszijden van een centrale groene as. Slechts één weg voor autoverkeer en bus verbindt de cul-de-sacs met parkeerplaatsen waaraan de clusters van woningen liggen.