KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW MET WINKELS MERCATORPLEIN
H.P. BERLAGE, 1925-1927, Mercatorplein, Amsterdam
Woningbouw met winkels Mercatorplein / Housing and shops Mercatorplein ( H.P. Berlage )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hein Berlage

UITBREIDING:
Wytze Patijn
J. van Kampen

TUINARCHITECT:
Alle Hosper

UITBREIDING:
SeARCH
Bjarne Mastenbroek

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

STAAT:
W. Patijn, J. van Kampen (herbouw toren 1991-1994)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Plan West

Berlages stedenbouwkundige opzet voor het Mercatorplein in Plan West omhelst een zgn. turbineplein: de Hoofdweg wordt onderbroken als doorgaande weg, zorgvuldig vormgegeven met poortgebouwen en twee torens. Hoewel de gevels van de woningen een lichte knieval doen voor de plastische Amsterdamse Schoolarchitectuur, overheerst de soliditeit van pleinwanden, poorten en bijna middeleeuwse torens. Bij een omvangrijk renovatieplan voor het complex is het plein heringericht en is de tweede in 1961 gesloopte toren herbouwd.
Op het plein is in 2010 een restaurantpaviljoen met expressieve dakvorm van SeARCH gerealiseerd.