KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW ROSENHAGHE
J.B. VAN LOGHEM, 1919-1922, Hoofmanstraat, Kopsstraat, Anslijnstraat, Brouwerskade, Haarlem
Woningbouw Rosenhaghe / Housing Rosenhaghe ( J.B. van Loghem )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Han van Loghem

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Geïnspireerd op de tuinstadgedachte van Ebenezer Howard en op collectivisering van het socialisme ontwerpt Van Loghem tussen 1917 en 1923 enkele wijkjes in Haarlem (zie ook Tuinwijk-Zuid. Deze 130 arbeiderswoningen, met drie winkels en een gemeenschapsgebouw, vormen het eerste compleet gerealiseerde plan. Het terrein biedt weinig ruimte voor hoven en groenstroken. De architectuur is rechthoekig, met platte daken en zeker niet landelijk.