KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW SPAANS WATER
M.J.F. MELENHORST (PUTTER PARTNERS), 1999-2002, Spanjaardstraat 46-104; Watergeusstraat 99-109, Rotterdam
Woningbouw Spaans Water / Housing Spaans Water ( M.J.F. Melenhorst (Putter Partners) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Putter Partners

PROJECTARCHITECT:
Michel Melenhorst

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stadsvernieuwing

Driekwart bouwblok tussen de Spanjaardstraat en de Watergeusstraat is vervangen door nieuwbouw. Onder het nieuwe gedeelte ligt een parkeergarage. De woningen zijn als maisonnettes gebouwd. De benedenwoningen hebben een tuin, de bovenwoningen een terras. Er zijn koop- en huurwoningen bedoeld voor wijkbewoners. Het complex is uitgevoerd met geprefabriceerd metselwerk. De glazen toegangen en lift- en trappenhuizen contrasteren met de solide baksteenarchitectuur. Het complex sluit beter aan op de bestaande bebouwing dan de aangrenzende stadsvernieuwing.