KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW SCHOTS 1 & 2
S333, 1994-2003, Korreweg / Beren e.o., Groningen
Woningbouw Schots 1 & 2 / Housing Schots 1 & 2 ( S333 )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
S333

PROJECTARCHITECT:
Burton Hamfelt
Chris Moller
Jonathan Woodroffe
Domenic Papa

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Op basis van een gewonnen Europanprijsvraag is een stedenbouwkundig plan voor het zogenaamde CiBoGaterrein ontwikkeld, waarbij de bestaande zichtlijnen in en rondom de locatie zijn vertaald in groene zones. De bebouwing bestaat uit dertien ‘schotsen’, compacte stedelijke volumes tussen de groene zones. De eerste twee schotsen van S333 bestaan uit slingerende stroken woonbebouwing die de verschillende hoogten en richtingen van de aansluitende bebouwing volgen. De gevels zijn bekleed met verschillende glassoorten en cederhouten panelen. De woningen in de stroken worden ontsloten vanuit semiopenbare binnenhoven. De met sedum, gras en gravel beklede daken zorgen voor een vloeiende overgang met de groengebieden.