KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW HET BAKEN
KCAP, 1999-2002, Leonard Springerlaan/Brandts Buyspark, Deventer
Woongebouw Het Baken / Housing Block Het Baken ( KCAP )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
KCAP

PROJECTARCHITECT:
Irma van Oort
Hiltje Huizenga
Patrick Willemsen

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

De cirkelvormige hoofdontsluitingsweg van de vinexwijk De Vijfhoek wordt doorsneden door radiale bomenlanen. Hier zijn in het stedenbouwkundig plan speciale accenten aangebracht met hogere bebouwing, zoals de twee slanke torens van Jeroen Schipper die aan weerszijden van de weg een poort naar het centrumgebied vormen. In het centrum van de wijk is het woongebouw Het Baken van vijf verdiepingen een vanuit allerlei richtingen telkens anders te ervaren oriëntatiepunt. De zes verschillende gevelvlakken van deze ‘rots’ van KCAP staan allemaal uit het lood en zijn nergens evenwijdig.