KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WEDEROPBOUW OOSTBURG
F.H. KLOKKE, 1944-1956, Burchtstraat, Ledelplein e.o., Oostburg
Wederopbouw Oostburg / Post-war Reconstruction Oostburg ( F.H. Klokke )
Ledeltheater  © Paul Groenendijk
Het westen van Zeeuws-Vlaanderen is in de oorlog zwaar getroffen. Vrijwel het gehele dorp Oostburg werd verwoest. De meeste getroffen dorpen zijn in traditionalistische stijl herbouwd. Het stratenplan van de Middelburgse architect F.H. Klokke wijkt enigszins af van het oorspronkelijke. Zo is de markt, die voor de verwoesting op de Straatweg voor grote drukte en overlast zorgde, verplaatst naar een eigen marktplein. Een tweede haaks hierop gesitueerd plein wordt gedomineerd door het Kantongerecht en Belastingkantoor van rijksbouwmeester Friedhoff (Ledelplein 8, 1952-1953). Het Ledeltheater (Ledelplein 17, L.W. Rosenkranz, 1955-1956) heeft een voor de wederopbouw typerende mengvorm van klassieke en traditionele elementen. De betonnen luifel, die de panden in de hoofdstraat met elkaar verbond tot een winkelgalerij, is inmiddels gesloopt.