KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WATERTOREN ROTTERDAM
C.B. VAN DER TAK (GEMEENTEWERKEN), 1871-1873, Watertorenweg 180, Rotterdam
Watertoren Rotterdam / Water Tower Rotterdam ( C.B. van der Tak (Gemeentewerken) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Christinus Bonifacius van der Tak
Gemeentewerken Rotterdam

GEBOUWTYPE:
Civiele werken


GERELATEERDE GEBOUWEN:
DWL-terrein

De Rotterdamse Drinkwaterleiding (DWL) kreeg in 1873 een complex aan de Oude Plantage in het verlengde van de Honingerdijk, ver buiten de toenmalige stadsgrenzen. Tot die tijd betrokken de inwoners van Rotterdam hun drinkwater uit de vervuilde singels en vesten en waren er regelmatig cholera-epidemieën. Rose had al eerder gepleit voor een hygiënischer waterbeheer. In het nieuwe complex, ontworpen door stadsarchitect Van der Tak, werd rivierwater gezuiverd in twee grote bezinkbassins en een viertal kleinere filterbakken. Een 48 meter hoge ronde watertoren, met een reservoir van 1000 m3 bovenin het gebouw, is in een mengeling van romaanse, neorenaissance en moorse stijl ontworpen. Na het vertrek van de DWL in 1977 is het terrein omgevormd tot een woonwijk. Hierbij is een aantal bestaande gebouwen gehandhaafd en voor een nieuwe functie geschikt gemaakt. Zo kreeg de watertoren, in 1978 in gebruik genomen door de woon/werkgemeenschap Utopia, een woon/kantoorfunctie. Het was de eerste stap van de metamorfose van een industrieel complex naar een woonwijk, waarvan de verkaveling is gebaseerd op het patroon van de oorspronkelijke filterbassins. Het voormalige pompstation is verbouwd tot wijk- en winkelcentrum en de directeurswoning tot een medisch centrum. De oorspronkelijke filtergebouwen zijn verbouwd tot woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De oorspronkelijke leidingstraat is hier getransformeerd tot een dubbelhoge corridor annex binnentuin vanwaaruit de woningen zijn ontsloten. De maat van de woningen is gebaseerd op de maat van de oorspronkelijke filterbakken waarop ze zijn gebouwd. Hierdoor is een voorbeeldig hergebruikproject ontstaan met een voor deze woningtypes ongekende ruimtelijke kwaliteit. Het middelste filtergebouw is in 1985 gerestaureerd door de huidige gebruiker Kraaijvanger Urbis.