KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CENTRUM YPENBURG
RAPP+RAPP, 1999-2006, Oude Kustlijn e.o., Den Haag (Ypenburg)
Centrum Ypenburg / Town Centre Ypenburg ( Rapp+Rapp )
© 2009 Rook & Nagelkerke
De hoofdzakelijk suburbane en monofunctionele opzet van de vinexwijk Ypenburg krijgt in het centrum een stedelijke pendant in de vorm van een winkelcentrum met diverse voorzieningen en een aantal appartementencomplexen. De negen gesloten bouwblokken sluiten aan op de stedenbouwkundige hoofdstructuur. Langs een hoofdstraat in oost-westrichting liggen winkels, een sporthal en sociaal-culturele buurtvoorzieningen. De woningen in de gesloten bouwblokken worden vanuit galerijen aan de binnenzijde ontsloten. Negen verspreid gesitueerde slanke woontorentjes hebben glazen opbouwen die 's avonds een lichtsculptuur vormen. De bouwblokken hebben een betonnen plint en gevelbanden; de bakstenen gevels springen per verdieping vijf centimeter terug.