KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WATERPROJECT
W.N. ROSE, J.A. SCHOLTEN HZN., J.D. ZOCHER JR., 1854 e.v.-1854 e.v., Westersingel, Spoorsingel, Noordsingel, Crooswijksesingel, Boezemsingel, Rotterdam
Waterproject / Water Project ( W.N. Rose, J.A. Scholten Hzn., J.D. Zocher jr. )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Willem Rose

TUINARCHITECT:
Johan David Zocher jr.

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Arent Scholten Hzn.

UITBREIDING:
Gerrit Jan de Jongh
dS+V (Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting)
Maarten Struijs

GEBOUWTYPE:
Landschapsarchitectuur

STAAT:
G.J. de Jongh (uitbr. Provenierssingel (1896) en Bergsingel (1903)); M. Struijs (dS+V) (herinrichting Westersingel 2000)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Heemraadssingel

Vanaf 1840 hield stadsarchitect Willem Rose zich bezig met de waterproblematiek. In 1841 ontwierp hij met landmeter Jan Arent Scholten een eerste en in 1854, na een nieuwe cholera-epidemie, een definitieve versie van het Waterproject: een stelsel van singels, dat zowel een hygiënische oplossing voor de doorspoeling van de stadswateren vormde als een structurerend element voor de stadsuitbreidingen. Daarnaast vormden de door de Zochers in landschapsstijl ontworpen singels de eerste openbare groenvoorzieningen. Het Waterproject bestaat uit Westersingel, Spoorsingel, Noordsingel, Crooswijksesingel en Boezemsingel. G.J. de Jongh zorgde voor een uitbreiding met de Provenierssingel en de Bergsingel. De Heemraadssingel is vergelijkbaar van opzet. Langs de singels liggen herenhuizen uit de periode tussen 1870 en 1900. In 2000 werd de Westersingel gerenoveerd en is een gedeelte versteend tot beeldenterras, waar enkele over de stad verspreide beelden zijn samengebracht: het Afscheid van Umberto Mastroianni (1955) uit het Centraal Station, de Liggende Figuur van Fritz Wotruba (1969) en La Grande Musicienne van Henri Laurens (1938/1963). Daarnaast zijn recente beelden van Joel Shapiro en Carel Visser geplaatst. L'Homme Qui Marche van Auguste Rodin (1907/1958) was sinds de Floriade van 1960 aan een daadwerkelijke wandeling door de stad bezig via het Park, de Joost Banckertsplaats, het Schouwburgplein en de Westblaak. Tijdens de manifestatie Beelden in de Stad in 1988 vormde de culturele as vanaf het Centraal Station tot de Veerhaven een beeldenroute. Hiervan resten nog een betonnen beeld van Richard Artschwager en De Lange, Dunne, Gele Benen van de Architectuur van Coop Himmelb(l)au op de hoek van het Vasteland. Aan het Eendrachtsplein staat 't Oude Tramhuys, het meest mobiele bouwsel van Rotterdam. Het als café gebruikte smeedijzeren gebouwtje begon in 1914 op het vooroorlogse Beursplein en kwam via het Weena en de Ommoordseweg vanwege C70 in het centrum terug. Vanaf het tramhuis vertrokken in de jaren vijftig de befaamde Wederopbouwritten door de stad.