KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW MARIAPLAATS
AWG BOB VAN REETH, 1994-1998, Mariaplaats 30-41, Utrecht
Woningbouw Mariaplaats / Housing Mariaplaats ( AWG bOb van Reeth )
© 2004 Rook & Nagelkerke

PROJECTARCHITECT:
bOb van Reeth

ARCHITECT(ENBUREAU):
AWG/bOb van Reeth

PROJECTARCHITECT:
Christine de Ruijter

ARCHITECT(ENBUREAU):
AWG Architecten

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Het terrein van dit woningbouwproject met 54 koopwoningen gelegen tussen het oude centrum en het station lag sinds 1940 braak. Op basis van een Cultuurhistorische Effectrapportage is gekozen voor een stedenbouwkundige opzet met de kerkelijke immuniteit als basis: gesloten randbebouwing rond enkele bouwblokken op een middenterrein. De randbebouwing is uitgevoerd in rode baksteen en heeft een licht nostalgisch gevelbeeld; de blokken op het middenterrein hebben witgepleisterde gevels. Door een ondergrondse parkeergarage kon het middenterrein zorgvuldig worden vormgegeven als verstilde enclave: een voetgangersgebied met pleintjes en onverwachte doorsteken.