KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW STERRENBURG III
ENVIRONMENTAL DESIGN (ED), 1972-1978, Ockenburg / Schuilenburg / Hellenburg e.o., Dordrecht
Woningbouw Sterrenburg III / Housing Sterrenburg III ( Environmental Design (ED) )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Environmental Design (ED)

PROJECTARCHITECT:
Leo Heijdenrijk
Hans Quint

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

De twaalf woningtypen in dit plan, variërend van drie- tot vijfkamerwoningen in de lage gedeelten en van twee- tot vijfkamerwoningen in de hoogbouw, zijn zoveel mogelijk in de wijk geïntegreerd. De verschillende woningtypen zijn zodanig gestandaardiseerd dat de woningen met slechts een klein aantal relatief grote geprefabriceerde betonnen gevelelementen kunnen worden opgebouwd. Het zijn juist deze elementen die de 'eenheid in verscheidenheid' van de wijk bepalen.