KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW WILHELMINASTRAAT
NEUTELINGS RIEDIJK, 1992-1995, Wilhelminastraat / Rijksweg Zuid, Sittard
Woongebouw Wilhelminastraat / Housing Block Wilhelminastraat ( Neutelings Riedijk )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Willem Jan Neutelings

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Bureau Bouwkunde

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Door het gevraagde programma in een langgerekt blok langs de Wilhelminastraat onder te brengen kon een voor sloop bestemde negentiende-eeuwse villa worden behouden. Het blok bestaat uit drie duidelijk gearticuleerde lagen, elk met een eigen materiaaluitdrukking. De met breuksteen afgewerkte onderbouw bevat bergingen, winkels en kantoren. In het met grijze betonpanelen beklede middendeel zijn 26 appartementen ondergebracht. Het gebouw wordt bekroond met zes ‘stadsvilla’s’ die bestaan uit een ritmisch en sculpturaal geheel van in- en uitspringende houten volumes. De appartementen worden ontsloten vanuit een besloten binnentuin achter de villa en het woongebouw.