KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WIJKGEBOUW ODEON
P.P. HAMMEL, 1971-1976, Gouvernestraat 56, Rotterdam
Wijkgebouw Odeon / District Centre Odeon ( P.P. Hammel )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Pietro Hammel

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Albert Frederik Aalbers

GEBOUWTYPE:
Sociaal-culturele gebouwen

STAAT:
tweede fase 1982; A.F. Aalbers (oorspr. ontw. 1923-1924)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stadsvernieuwing Oude Westen

Verbouwing en uitbreiding van een oud zalencomplex tot wijkcentrum met o.a. een sportzaal, crèche en vergaderruimte. De ruimtes zijn gekoppeld door een binnenstraat met lichtkap in de lengte van het gebouw. Een passage leidt naar een wijkpark. De excessieve vormentaal van bogen en hoeken van 45º is bont gekleurd (paars, oranje). Ook verlichting, inrichting en meubilair zijn geornamenteerd.