KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW DE PEPERKLIP
C.J.M. WEEBER (HWST), 1979-1982, Rosestraat, Stootblok, Draaischijf, Rotterdam
Woongebouw De Peperklip / Housing Block De Peperklip ( C.J.M. Weeber (HWST) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Carel Weeber

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Woongebouw De Zwarte Madonna

De Peperklip is een van de meest controversiële gebouwen van de laatste decennia van de vorige eeuw. Het superblok in de vorm van een uitgebogen paperclip bevat 549 woningwetwoningen. De ronde einddelen bevatten maisonnettes ontsloten vanuit galerijen; de tussendelen bestaan uit portiekflats in vier lagen. De geprefabriceerde betonnen gevelelementen zijn met verschillend gekleurde tegels afgewerkt en in zodanige patronen op de gevels aangebracht dat de individuele woning onherkenbaar is geworden. In de gevel langs de Rosestraat is de tekst De Peperklip Anno 1980 in de tegeltableaus boven de portieken aangebracht. De Peperklip kan worden gezien als een gebouwd manifest van de objectieve, rationalistische architectuur en stedenbouw die architect Carel Weeber aan het eind van de jaren zeventig formuleerde. Het zette zich daarbij af tegen de kneuterige 'nieuwe truttigheid' van de in Nederland gangbare woningbouw van de jaren zeventig. In zijn ogen een architectonische verhulling van de werkelijkheid van de lage bouwbudgetten in de sociale woningbouw. Door rationalisatie en prefabricage kunnen kosten worden bespaard die worden ingezet voor betere en ruimere woningen. Met de later op dezelfde leest geschoeide Zwarte Madonna in Den Haag - inmiddels gesloopt - werd een zo mogelijk nog rigoureuzer superblok gecreëerd.