KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WINKELCENTRUM MOSAE FORUM
JO COENEN & CO., B. ALBERT, 1989-2007, Mosae Forum, Maastricht
Winkelcentrum Mosae Forum / Shopping Centre Mosae Forum ( Jo Coenen & Co., B. Albert )
© 2008 Rook & Nagelkerke
De totaal dichtgeslibde situatie aan de Maasoeverzijde van het historische centrum is met een nieuw masterplan van Jo Coenen zodanig opgelost dat de verkeersstromen weer soepel lopen en tegelijk een nieuw publiek domein aan de stad is gegeven. Een belangrijke ingreep bestaat uit het afbuigen en deels ondertunnelen van het verkeer dat vanaf de Wilhelminabrug richting stad of naar een van beide Maasoevers gaat. De bebouwing tussen de aanlanding van de brug en de Markt is grotendeels vernieuwd, waarbij historische fragmenten in de nieuwe bebouwing zijn opgenomen. De Markt zelf is opnieuw ingericht en een nieuw wandelgebied vormt een teruggevonden schakel met de Maas. De ondergrondse parkeergarage is voorzien van een markt/winkelfunctie en vormt daarmee een uitbreiding van het openbare gebied.