KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW GERDESIAWEG
K. RIJNBOUTT (VDL), 1977-1982, Gerdesiaweg/Willem Ruyslaan, Rotterdam
Woningbouw Gerdesiaweg / Housing Gerdesiaweg ( K. Rijnboutt (VDL) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Kees Rijnboutt
VDL

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Sjoerd Soeters
Eric Meisner

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

Op een gebied dat oorspronkelijk een bestemming als groenzone had zijn 280 woningen gebouwd. De plaatsing van de woonblokken is aangepast aan de nogal chaotische omgeving met een metrotracé dwars door het gebied. Hoofdbestanddeel van de bebouwing is een poortgebouw over de Gerdesiaweg met loodrecht daarop twee L-vormige blokken waardoor een binnenplein is ontstaan. Enige verspreid liggende kleinere blokken sluiten aan op de omringende bebouwing.