KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WIMBY!
DIVERSE ARCHITECTEN, 2002-2007, diverse locaties, Rotterdam (Hoogvliet)
WiMBY! / WiMBY! ( Diverse architecten )
©
Het onafhankelijke WiMBY!, wat staat voor Welcome into My Backyard, begeleidt de herstructurering van Hoogvliet. WiMBY! ontwikkelt en realiseert een uiteenlopende reeks experimentele gebouwen, kleinschalige projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en sociaal-culturele projecten. Een van de eerste initiatieven is een Logicastudie (uitgevoerd door MaxWan), waarmee de verschillende ingrepen een onderlinge ruimtelijke samenhang krijgen. Een ander voorbeeld zijn de Parasites, alternatieven voor noodlokalen bij (basis)scholen, die als leslokaal kunnen worden gebruikt, maar vooral zijn bedoeld als onderdak voor nieuwe taken van scholen. In 2004 zijn drie van deze parasites opgeleverd ontworpen door Christoph Seyferth, Barend Koolhaas en Onix. In 2008 is het recreatiepark Heerlijkheid Hoogvliet aan de noordwestrand van Hoogvliet geopend. Het programma van dit park is gebaseerd op de wensen van de bewoners en omvat een groot aantal voorzieningen waaronder de Villa, een multifunctionele feestzaal. Projecten die de komende jaren nog worden afgerond zijn onder meer 'Campus Hoogvliet', een gezamenlijk nieuwbouwproject voor drie middelbare scholen en Cohousing, een thematische vorm van gemeenschappelijk wonen, zoals ‘Hof van Heden’, voor bewoners die belang hechten aan een gezonde en verantwoorde levensstijl, en ‘Wonen met Muziek’ aan de Horsweg dat zich richt op (professionele) musici (24H Architecture, Van Bergen Kolpa).
Projecten: Chr. Seyferth, Onix, B. Koolhaas (Parasites, Lengweg 146, Othelloweg, 2003-2004), S. Jacob (FAT Architecture), Korteknie Stuhlmacher (Heerlijkheid Hoogvliet, 2002-2007)