KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW DELFSHAVEN
C.J.M. WEEBER (HWST), 1975-1980, Voorhaven 102-202; 145-173 / Middenkous 1-29, Rotterdam
Woningbouw Delfshaven / Housing Delfshaven ( C.J.M. Weeber (HWST) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Carel Weeber
HWST/HST

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Een van de eerste spraakmakende woningbouwprojecten van architect Carel Weeber zijn de blokken met sociale woningbouw aan weerszijden van de Voorhaven. De nieuwbouw leidde tot veel protesten bij de actiegroep Behoud Delfshaven, die met een Anton Pieckachtig alternatief kwam. Weeber heeft getracht af te wijken van de gangbare, door inspraak gedomineerde stadsvernieuwingspraktijk. Schuine kapjes zijn zoveel mogelijk vermeden en de woningen zijn voorzien van abstracte, decoratieve ronde vormen en vrolijke kleuren, die bij een renovatie inmiddels zijn verdwenen.