KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW HOFDIJK
J. VERHOEVEN, 1977-1983, Stroveer e.o., Rotterdam
Woningbouw Hofdijk / Hofdijk ( J. Verhoeven )
© 1983 Piet Rook

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Verhoeven

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

In dit project is getracht een woonwijk te ontwerpen met een 'eigen en tevens Rotterdamse' identiteit door de Rotte in een lus door het plan te trekken, een wijkeenheid op te bouwen uit kleine overzichtelijke elementen, waarin door de repeterende 'Rotterdamse' kappen het individuele huis herkenbaar blijft, de woningen door een verhoogde woonstraat zoveel mogelijk vanaf de 'straat' te ontsluiten, en een sfeer te scheppen waarin 'een zo rijk mogelijke afspiegeling van het leven tot uitdrukking komt'.