KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW DE LIEFDE
CH. VANDENHOVE, 1988-1993, Da Costakade/Bilderdijkstraat, Amsterdam
Woningbouw De Liefde / Housing De Liefde ( Ch. Vandenhove )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Charles Vandenhove

BEELDEND KUNSTENAAR:
Daniel Buren

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Op de plek van de neogotische kerk De Liefde verrees dit complex woningen waarin ook een kleine kapel en een jeugdcentrum zijn opgenomen. De woningen, gebouwd rond een door twee poorten openbaar toegankelijk hofje, zijn in het voor Vandenhove karakteristieke, verzorgde neoclassicistische idioom uitgevoerd. In de context van de negentiende-eeuwse woonwijken doet dit geenszins anachronistisch aan.