KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW MET WINKELS DENNEHOVE
J. WILS, 1938-1941, Schiedamse Vest 2-40, Rotterdam
Woningbouw met winkels Dennehove / Housing and Shops ( J. Wils )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Wils

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Winkels

Kort voor het bombardement realiseerde de Haagse architect Jan Wils dit woongebouw, met winkels op de begane grond. Het gebouw sloot aan op de oude Bijenkorf van Dudok en is ook qua stijl verwant aan dit gebouw. De Bijenkorf werd half verwoest in de oorlog, waarna het restant in 1957 na het gereedkomen van de nieuwe Bijenkorf alsnog werd gesloopt. Zo kwam er vanuit het centrum zicht op de haven, het zogenaamde ‘Venster op de rivier’. Het woongebouw kwam daardoor minder prominent aan de Schiedamse Vest te liggen. In de jaren vijftig werd ernaast een vergelijkbare flat gebouwd. Door de bouw van een nieuw woongebouw op de hoek van het Churchillplein in 1980 haaks op de woongebouwen is de oude richting van de Coolvest nu volledig uit de stad weggeretoucheerd.