KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW HERDENKINGSPLEIN
MECANOO; BOOSTEN RATS ARCHITECTEN, 1990;1992-1994;1995, Herdenkingsplein, Maastricht
Woningbouw Herdenkingsplein / Housing Herdenkingsplein ( Mecanoo; Boosten Rats Architecten )
© 2006 Jan Derwig
Het Herdenkingsplein, nieuw aangelegd op een voormalig binnenterrein, wordt aan een zijde afgesloten door de Academie van Wiel Arets en aan de andere twee zijden begrensd door woningbouw van Boosten Rats Architecten en Mecanoo, die ook het stedenbouwkundig plan en de inrichting verzorgden. De beide langgerekte bouwblokken worden gedomineerd door een colonnade, maar zijn in materialisatie sterk verschillend. De gekozen galerijontsluiting heeft bij het blok aan de oostkant van Fons Rats tot een langgerekt gevelbeeld geleid, terwijl het blok aan de zuidkant van Mecanoo een afwisselender ritmiek kent.