KAART - -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STADSVERNIEUWING OUDE WESTEN
AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN, P.P. HAMMEL, -1970 e.v., West-Kruiskade, Nieuwe Binnenweg e.o., Rotterdam
Het Oude Westen, een negentiende-eeuwse wijk, wordt gekenmerkt door revolutiebouw in lange smalle straten. De langzame verpaupering van de wijk wordt begin jaren zeventig een halt toegeroepen als de bewoners samen met enkele architecten een actiegroep oprichten en de renovatie en herstructurering van de wijk voor de buurtbewoners afdwingen. Geen kaalslag, maar renovaties, opknapbeurten en kleinschalige nieuwbouw met betaalbare huren. Dit proces is inmiddels als 'stadsvernieuwing' geïnstitutionaliseerd. De voortvarendheid van de Rotterdamse aanpak oogst (internationale) lof; architectuur en stedenbouw blijven echter achter bij de procedures en leiden tot de negatieve betiteling 'stadsvernieuwingsarchitectuur'. Dwarsverbindingen, wijkvoorzieningen en parkeergarages onder de woningen leiden tot een beter woonklimaat. Diverse vormen van renovatie, waarbij soms alleen de bouwmuren blijven staan, en nieuwbouw komen hier naast elkaar voor.
Projecten: