KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN NAGELE
DE 8, 1947-1957, Ring e.o., Nagele
Stedenbouwkundig plan Nagele / Urban Design Nagele ( De 8 )
©

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
De 8

PROJECTARCHITECT:
Mart Kamerling
Aldo van Eyck

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Gereformeerde kerk Nagele
Lagere Scholen Nagele
Noordoostpolder

Drieëndertig architecten van de Amsterdamse architectengroep De 8 werkten tien jaar aan het stedenbouwkundig plan voor een dorp van 300 woningen en enige voorzieningen. Nagele is een van de satellietdorpen die in de eerste grote polder van de Zuiderzeewerken, de Noordoostpolder, rond de centrale stad Emmeloord zijn gesitueerd. De opdracht voor Emmeloord ging evenals de meeste grote opdrachten van het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog naar de traditionalistische architecten van de Delftse School. Nagele was een van de weinige kansen die de modernen kregen om hun ideeën op grote schaal te realiseren. Hoewel Nagele wel degelijk een collectief ontwerp is en als zodanig ook door De 8 is ondertekend, zijn het met name de schetsen van Rietveld geweest die onder leiding van Van Eesteren door de jongere architecten Kamerling en Van Eyck tot het uiteindelijk plan zijn uitgewerkt. Het dorp bestaat uit een groen hart met collectieve voorzieningen dat aan drie zijden wordt omsloten door zeven 'wooneenheden' (zie ook Pendrecht), onderling gescheiden door smalle groenzones. Langs de vierde zijde liggen winkels, een kerkhof en sportvoorzieningen. Het dorp wordt door brede boomstroken beschermd tegen de polderwinden. Evenals het stedenbouwkundig plan zijn de uitwerkingen van de verschillende woningen en gebouwen vaak collectieve ontwerpen.
Projecten:
G.Th. Rietveld, J.C. Rietveld (Woningbouw Vlashof),
G.Th. Rietveld, J.C. Rietveld (Woningbouw Klaverhof),
W. van Bodegraven (Woningbouw Koolzaadhof),
J. Niegeman, F.J. van Gool (Woningbouw Karwijhof),
M.A. Stam, E.F. Groosman (Woningbouw Ring),
Van den Broek & Bakema (Winkelcentrum Zuiderwinkels),
J. Niegeman (Landarbeidershuisjes),
E.F. Groosman (Bank Zuiderpoort),
Van den Broek & Bakema (Werkplaatsen Eggestraat),
M. Ruys, E. Hartsuyker (Kerkhof Akkerstraat),
W. Wissing, E. Hartsuyker (Kerkhof),
W. Wissing (Werkplaats Eggestraat),
Taen & Nix (RK Kerk, Ring 23),
W. van de Kuilen (NH Kerk, Ring 5),
Van den Broek & Bakema (Gereformeerde Kerk, Ring 15),
A.E. van Eyck, H.P.D. van Ginkel (Lagere Scholen, Ring 11, 17)