KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN HOUTEN
W. WISSING, R.J.A. DERKS, 1971-1985, Het Rond e.o., Houten
Stedenbouwkundig plan Houten / Urban Design Houten ( W. Wissing, R.J.A. Derks )
© 2014 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Wim Wissing
Rob Derks

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen

Eind jaren zestig wordt het dorp Houten wegens zijn ligging nabij Utrecht en de spoorlijn naar 's-Hertogenbosch aangewezen als groeikern. Modelstad Houten met ruim 8000 nieuwe woningen is ontworpen volgens de toenmalige nieuwe stedenbouwkundige ideeën. Rond een centraal verkeersvrij plein (Het Rond) met allerlei voorzieningen liggen de woonwijken. De uitgangspunten daarvoor zijn karakteristiek voor de jaren zeventig: de menselijke maat, ruimte voor het spelende kind en prioriteit voor voetgangers en fietsers. Architectonisch vormgegeven in een kleinschalige baksteenarchitectuur met veel 45-graden hoeken. De typische woonerfwijken zijn van elkaar gescheiden door groenstroken en onderling nauwelijks verbonden. In plaats van doorgaande autowegen zijn er vooral fietsroutes.