KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN HOOGVLIET
C.I.A. STAM-BEESE, P. GORTER, H.C. MILIUS, 1947-1975, Aveling e.o., Rotterdam (Hoogvliet)
Stedenbouwkundig plan Hoogvliet / Urban Design Hoogvliet ( C.I.A. Stam-Beese, P. Gorter, H.C. Milius )
luchtfoto jaren zestig  ©

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Lotte Stam-Beese
Henk Milius
Paul Gorter

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
WiMBY!

Vanaf 1947 wordt het dorpje Hoogvliet in hoog tempo uitgebreid met zo'n 15.000 woningen, voornamelijk voor arbeiders in de nabijgelegen havens en raffinaderijen. Hoogvliet bestaat uit een centrum met concentrisch eromheen acht wijken, die elk in omvang bijna gelijk zijn aan Pendrecht of Zuidwijk. Slechts het dijkje bij de oude dorpskerk herinnert aan het verleden. Overal is een moderne open verkaveling toegepast, met veel portiekflats. Er is zoveel openbaar groen dat Hoogvliet aan het eind van de jaren zestig met 40 vierkante meter per inwoner de groenste plaats van het land is. In het centrumgebied is midden jaren zestig een winkelcentrum gebouwd. In 1974 wordt Hoogvliet door een metrolijn met Rotterdam verbonden. Aan het eind van de twintigste eeuw krijgt Hoogvliet, meer nog dan andere wederopbouwwijken met een eenzijdige woningvoorraad, een negatief imago door multiculturele spanningen en criminaliteit. Voor de noodzakelijke herstructurering worden 5000 goedkope, kwalitatief slechte woningen gesloopt, en vervolgens bijna evenveel nieuwe woningen gebouwd. Bij de nieuwe stedenbouwkundige opzet wordt de bestaande wijk-, verkeers- en groenstructuur grotendeels gehandhaafd. Naar verwachting is Hoogvliet rond 2015 geheel vernieuwd.