KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
GEREFORMEERDE KERK NAGELE
VAN DEN BROEK & BAKEMA, 1958-1962, Ring 15, Nagele
Gereformeerde kerk Nagele  / Reformed Church Nagele  ( Van den Broek & Bakema )
© 2006 Arthur Blonk
Het gebouw kent een geleidelijke overgang van openheid en openbaarheid naar de beslotenheid van de kerkelijke ruimtes. Een muur van betonblokken begint laag als bank, klimt op tot muur, krijgt een dak, wordt entree en voorruimte en resulteert in de grote omsloten kerkzaal. Deze bevat een hoger gedeelte waarin preekstoel, doopvont en orgel. Het dak bestaat uit voorgespannen betonliggers op gemetselde kolommen. Een vrijstaande klokkentoren domineert de compositie en vormt een poort naar het voorplein.