KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LAGERE SCHOLEN NAGELE
A.E. VAN EYCK, H.P.D. VAN GINKEL, 1954-1957, Ring 1, 11, 17, Nagele
Lagere Scholen Nagele / Primary Schools Nagele ( A.E. van Eyck, H.P.D. van Ginkel )
© 2006 Arthur Blonk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Aldo van Eyck
Daniel van Ginkel

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Nagele

Ondanks de strenge voorschriften kan Van Eyck toch enige ideeën realiseren. De school bestaat uit twee stroken van drie gelijke lokalen, waarvan één lokaal gedraaid is. De lokalen hebben een open hoek in de buitengevel; deuren zijn niet toegestaan, maar toch gerealiseerd in de vorm van grote betonnen ramen. De gang is meer dan verkeersruimte, een tussengebied waarin ook de overblijfruimte is opgenomen.