KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STADSVERNIEUWING VAILLANTLAAN
J.M.J. COENEN, 1987-1993, Vaillantlaan e.o., Den Haag
Stadsvernieuwing Vaillantlaan / Urban Redevelopment Vaillantlaan ( J.M.J. Coenen )
© 2006 Jan Derwig
Om van de verschillende stadsvernieuwingsprojecten langs de Vaillantlaan een architectonische eenheid te maken heeft Jo Coenen een stedenbouwkundig/architectonisch plan ontworpen met als belangrijkste onderdeel een ‘bouwdoos voor architecten’. De gevelcomposities zijn ondergeschikt gemaakt aan een monumentaal vormstramien met sterk negentiende-eeuwse trekken. Binnen dit stramien werden de gevels door de uitvoerende architecten gecomponeerd uit een standaardset van onderdelen. Deze onderdelen werden in grote aantallen geprefabriceerd waardoor in theorie een hogere prijs/kwaliteitverhouding voor deze sociale woningbouw kon worden gehaald.