KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
SEINHUIS MAASTRICHT
S. VAN RAVESTEYN, 1932-1933, Spooremplacement, Maastricht
Seinhuis Maastricht / Signal Box Maastricht ( S. van Ravesteyn )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Sybold van Ravesteyn

GEBOUWTYPE:
Verkeersgebouwen

Twee holle betonkolommen die respectievelijk een verwarmingsketel en een hijsinstallatie bevatten, dragen een betonnen bak met daarin de 10.000 kg. zware elektrische installatie. Het W-vormige dak hangt aan een betonnen juk, zodat vanuit de glazen ruimte op de betonbak een kolomvrij uitzicht op de spoorlijnen wordt geboden. Als spoorwegarchitect realiseerde Van Ravesteyn meerdere seinhuizen; alleen dit exemplaar is bewaard gebleven.