KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING EMMEN
N.A. DE BOER, A.J.M. DE JONG, 1947-1974, Statenweg e.o.; Houtweg e.o., Emmen
Stedenbouwkundige ontwikkeling Emmen / Urban Development Emmen ( N.A. de Boer, A.J.M. de Jong )
© Arthur Blonk
Emmermeer, Haagjesweg e.o., 1947-1960, ontwerp: J.A.M. den Boer, Z. Naber; R. Steenhuis (ren.)
Angelslo, Statenweg e.o., 1956-1969, ontwerp: N.A. de Boer, A.J.M. de Jong, m.m.v. T. Strikwerda, A.A. Oosterman, J.J. Sterenberg; R. Steenhuis (ren.)
Emmerhout, Houtweg e.o., 1961-1974, ontwerp: N.A. de Boer, A.J.M. de Jong, m.m.v. A.C. Nicolaï, A.A. Oosterman, J.J. Sterenberg
Bargeres, Brinkenweg e.o., 1967-1983, ontwerp: A.J.M. de Jong; Drost + Van Veen (uitbr.)
Rietlanden, Veldstukken e.o., 1977-1996, ontwerp: A.J.M. de Jong

Uitgangspunt bij de bouw van nieuwe woonwijken voor de jonge industriestad Emmen wordt het begrip 'open groene stad', waarbij de voordelen van wonen in het landschap worden gecombineerd met gedifferentieerde stedelijke voorzieningen en een compact centrum. Zowel in Angelslo, waarvan de bouw in 1960 startte, als in Emmerhout (1966-1975) zijn een aantal stedenbouwkundige elementen ontwikkeld, die in de jaren zeventig in veel (laagbouw)wijken in Nederland zouden worden toegepast. De wijken borduren stedenbouwkundig en architectonisch voort op de ideeën van het Nieuwe Bouwen. De architectuur is sober, systematisch en zakelijk, met uitzondering van de -inmiddels gesloopte- structuralistische lagere scholen die Forumredacteur G. Boon in houten systeembouw realiseert. De beide wijken worden ontsloten door een centrale wijkweg met loodrecht daarop veelal doodlopende buurtstraten. De woninggroepen worden op hun beurt weer ontsloten door hierop aansluitende cul-de-sacs. Tussen de woonbuurten bevinden zich groenzones met scholen en speelvelden. Het gemotoriseerde verkeer wordt ondergeschikt gemaakt aan de fietser en de wandelaar. In Emmerhout resulteert dit ontsluitingssysteem in geschakelde, enigszins verdiepte, parkeerplaatsen en gedeeltelijk verharde en beplante openbare gebieden tussen de woningen. De straat heeft definitief plaatsgemaakt voor het 'woonerf'. Door een door stedenbouwkundige De Jong voorgeschreven getrapte verkaveling wordt de individualiteit van de woning benadrukt. Door het sterke stedenbouwkundige concept is hier een potentiële wildgroei nog gemakkelijk te voorkomen. Bij latere navolgers in het land resulteert een al te gedifferentieerde ontsluiting en een overmatige hang naar variatie maar al te vaak in woonwijken waar de samenhang volledig zoek is. Net als bij andere naoorlogse woonwijken wordt in Emmen gewerkt aan de revitalisering van woningen en woonomgeving, waarbij kleine woningen worden gesloopt en verdichting plaatsvindt.