KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NOORDOOSTPOLDER
DIENST ZUIDERZEEWERKEN, 1932-1947, , Noordoostpolder (NOP)
Noordoostpolder / Noordoostpolder ( Dienst Zuiderzeewerken )
© 2006
De Noordoostpolder is na de Wieringermeer de tweede gerealiseerde polder van de Zuiderzeewerken. Bij beide polders zijn functionele waterbouwkundige en landbouwkundige uitgangspunten gecombineerd met traditionalistische stedenbouwkundige en landschappelijke ideeën. De Wieringermeer werd tussen 1927 en 1929 drooggelegd, twee jaar eerder dan de Afsluitdijk. M.J. Granpré Molière was betrokken bij de verkaveling. De Noordoostpolder werd tussen 1936 en 1942 aangelegd. Granpré Molière en Verhagen hadden de supervisie over het ontwerp. Het landschap is ingedeeld met standaardkavels van 300 bij 800 meter. In totaal waren ongeveer 1000 akkerbouw-, 500 gemengde, 225 tuinbouw- en 93 staatslandbouwbedrijven gepland. Boerderijen werden als standaardontwerp gerealiseerd en de schuren werden compleet geprefabriceerd in montagebouw. De beplanting bestond voornamelijk uit lijnvormige elementen. Er zijn drie bossen aangelegd. De voormalige eilanden Urk en Schokland zijn in het landschap opgenomen en door bomenschermen geaccentueerd.
Centraal op het kruispunt van de hoofdwegen ligt de hoofdplaats Emmeloord. De poldertoren vormt het symbolische hart van de polder. In een kring rond Emmeloord liggen tien dorpen. Elk dorp heeft een centraal plein met drie kerken voor de belangrijkste gezindten; de dorpen vormden qua bevolkingssamenstelling een afspiegeling van de verzuilde Nederlandse samenleving. De kleinschalige woningbouw is traditionalistisch vormgegeven in baksteen met puntdaken. De kerken variëren van uiterst traditioneel tot zeer modern. De meeste dorpen werden door de toenmalige Directie van de Wieringermeer ontworpen. Alleen Nagele werd door de modernistische architecten en stedenbouwkundigen van de Amsterdamse architectengroep De 8 ontworpen.