KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STORMVLOEDKERING MAESLANT
W.G. QUIST, BOUWCOMBINATIE MAESLANT KERING, 1987-1997, Nieuw Oranjekanaal 139, Hoek van Holland
Stormvloedkering Maeslant / Flood Barrier Maeslant ( W.G. Quist, Bouwcombinatie Maeslant Kering )
©

ARCHITECT(ENBUREAU):
Wim Quist

CONSTRUCTEUR:
Bouwcombinatie Maeslant Kering

GEBOUWTYPE:
Civiele werken


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Hartelkering

Deze stormvloedkering, gerealiseerd in plaats van een kostbaar dijkverzwaringsprogramma, vormt het sluitstuk van de Deltawerken. Om een vrije doorvaart (360 meter breed en 17 meter diep) te waarborgen zijn twee enorme boogvormige sectordeuren geplaatst met een lengte van 210 meter en een hoogte van 22 meter. De deuren zijn bevestigd aan twee roomwitte vakwerkarmen (zo groot als Eiffeltorens) die scharnieren in een bol van 10 meter doorsnede. Beide deuren hebben een L-vormige doorsnede en zijn opgebouwd uit stalen platen. Het bedieningsgebouw is ontworpen door Quist, die tevens esthetisch adviseur voor het civiele gedeelte was.