KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
SIMON VAN HASSELTSCHOOL
S.J. BOUMA, 1926-1928, Heesterpoort 1, Groningen
Simon van Hasseltschool / Simon van Hasseltschool ( S.J. Bouma )
© 2011 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Siebe Bouma

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Lagere Scholen van Bouma

Siebe Bouma kan in de jaren twintig en dertig als jonge ontwerper bij de Dienst Gemeentewerken zijn stempel drukken op het Groninger stadsbeeld. Hij verkeerde daarmee in een positie die vergelijkbaar is met die van Dudok in Hilversum. Bouma ontwerpt in deze periode bruggen, een reeks schakelhuisjes, een aan Ouds Directiekeet verwant houten paviljoen in het Noorderplantsoen, straatmeubilair, woningbouwprojecten (waarvan de Bloemenbuurt wel het meest bekend is) en het gebouw voor Openbare Werken.
Architectonisch het meest interessant is echter de reeks van zes openbare lagereschoolgebouwen die hij tussen 1925 en 1932 realiseerde. Door een samenloop van omstandigheden, de Wet op het Lager Onderwijs van 1922, een heroplevende economie en een daarmee gepaard gaande versnelling van de aanleg van woonwijken, werd in deze periode een groot aantal openbare lagerescholen gebouwd.
In de reeks ontwerpen die Bouma maakt ontwikkelt zijn architectuur zich gaandeweg van de lokale variant van de Amsterdamse School tot een aan de door Bouma bewonderde Dudok ontleende kubisch-geometrische vormgeving.
De gecombineerde Th. Thijssen/D. Bosschool, nu Simon van Hasseltschool is in zijn hoofdopzet nog Amsterdamse Schools, maar toont in de details invloeden van Frank Lloyd Wright.