KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT GYMNASIUM
C.B. VAN DER TAK (GEMEENTEWERKEN), 1929-1933, Groen van Prinstererlaan 33, Amersfoort
Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium / Johan van Oldenbarneveldt Grammar School ( C.B. van der Tak (Gemeentewerken) )
© 2006 Rook & Nagelkerke
Als stadsarchitect heeft Van der Tak in de jaren dertig een belangrijke invloed op het karakter van Amersfoort. Hij bouwde veel openbare gebouwen, beoordeelde plannen van collega-architecten en had grote invloed op de stedenbouwkundige planvorming. Het monumentale gymnasium is het belangrijkste openbare gebouw dat hij in deze periode ontwerpt. Door de krachtige plasticiteit van kubische volumes, de horizontale en verticale accenten, het gebruik van gele baksteen en lange horizontale stalen raamstroken is een vergelijking met Dudok onontkoombaar, maar ook invloeden van Frank Lloyd Wright en het Nieuwe Bouwen zijn herkenbaar.