KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LAGERE SCHOLEN VAN BOUMA
S.J. BOUMA, 1926-1932, Parkweg 128, Rabenhauptstraat 65, Oliemuldersweg 47, Heesterpoort 1, Groningen
Lagere Scholen van Bouma / Primary Schools by Bouma ( S.J. Bouma )
Van Houtenschool  © 2011 Ossip van Duivenbode
Siebe Bouma kan in de jaren twintig en dertig als jonge ontwerper bij de Dienst Gemeentewerken zijn stempel drukken op het Groninger stadsbeeld. Hij verkeerde daarmee in een positie die vergelijkbaar is met die van Dudok in Hilversum. Bouma ontwerpt in deze periode bruggen, een reeks schakelhuisjes, een aan Ouds Directiekeet verwant houten paviljoen in het Noorderplantsoen, straatmeubilair, woningbouwprojecten (waarvan de Bloemenbuurt wel het meest bekend is) en het gebouw voor Openbare Werken.
Architectonisch het meest interessant is echter de reeks van zes openbare lagereschoolgebouwen die hij tussen 1925 en 1932 realiseerde. Door een samenloop van omstandigheden, de Wet op het Lager Onderwijs van 1922, een heroplevende economie en een daarmee gepaard gaande versnelling van de aanleg van woonwijken, werd in deze periode een groot aantal openbare lagerescholen gebouwd.
In de reeks ontwerpen die Bouma maakt ontwikkelt zijn architectuur zich gaandeweg van de lokale variant van de Amsterdamse School tot een aan de door Bouma bewonderde Dudok ontleende kubisch-geometrische vormgeving.
De eerste school die Bouma bouwt is een combinatiegebouw voor twee scholen: de Scheepstraschool en de Van Starckenborgschool. Hier is de architectuur nog duidelijk van Amsterdamse Schoolsnit: expressief baksteengebruik, gebogen vormen en een dominerende pannenkap.
De tweede school: de gecombineerde Leonard Springer/Mulock Houwerschool (Parkweg 128) is een bijzonder krachtig ontwerp met een dominante middenpartij in de as van de Westinghousestraat. De entrees van de beide scholen bevinden zich links en rechts van de halfronde centrale uitbouw, waarin de gezamenlijke gymnastiekzaal is ondergebracht. Het gesloten metselwerk van dit bouwdeel wordt bekroond met een grote stalen glaspui.
De volgende scholen laten een overgang zien naar een steeds grotere abstractie. De gecombineerde Th. Thijssen/D. Bosschool, nu Simon van Hasseltschool (Heesterpoort 1) en de dependance aan de Rabenhauptstraat (Rabenhauptstraat 65) zijn in hun hoofdopzet nog Amsterdamse Schools, maar tonen in hun details, met name in de schoorsteentoren invloeden van Frank Lloyd Wright.
De twee laatste scholen die Bouma bouwt, de Van Houtenschool (Oliemuldersweg 47) en de kleuterschool De Zonnebloem, zijn het meest volwassen in hun vormgeving en tonen de definitieve overgang naar een expressief kubische architectuur. De voormalige Van Houtenschool, nu Boumaschool, is uitgebreid door Onix; de gerestaureerde Rabenhauptschool is in gebruik als Grafisch Museum.