KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BREDE SCHOOL DE MATRIX
M.CHR. ROHMER, 2004-2007, Erve Odinck 3-7, Hardenberg
Brede school De Matrix / Community School De Matrix ( M.Chr. Rohmer )
© 2009 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Marlies Rohmer

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

Deze brede school centraal in een nieuwbouwwijk bevat twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, sportvoorzieningen en enkele paramedische voorzieningen. In een centraal rechthoekig bouwdeel zijn de gemeenschappelijke voorzieningen geconcentreerd: een aula met een verdiepte vloer met speel- en vergaderruimtes eromheen, daarboven een gymzaal en een sportveld op het dak. De vier vierkante kwadranten bevatten de twee scholen, het kinderdagverblijf en de restfuncties. Ook deze bouwdelen zijn opgebouwd rond een centrale hal. De gevels bestaan uit vierkante kunststofelementen. De begane grond is geheel beglaasd. De sportruimte op het dak heeft een glazen scherm, afgewerkt met dezelfde kunststofelementen.