KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
REKENCENTRUM ZERNIKEBORG
INBO, 2000-2002, Zernikelaan e.o., Groningen
Rekencentrum Zernikeborg / Zernikeborg ( Inbo )
© 2008 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Inbo

PROJECTARCHITECT:
Maria Haag
Hans Toornstra

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

In de jaren zestig is ten noordwesten van het centrum een nieuwe zakelijke en functionele universiteitswijk voor de beta-faculteiten gebouwd. Behalve faculteitsgebouwen en een sportcomplex zijn er enkele hbo-instellingen gehuisvest. Bij de revitalisering van het Zerniketerrein door West 8 is getracht een open en groen landschap met daarin autonome en karakteristieke gebouwen te realiseren. Het opvallende gebolde centrum voor informatie- en communicatietechnologie van Inbo is afgewerkt met keramische leien.