KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
COLLEGE DE BRINK
SNELDER COMPAGNONS, 1996-2001, Kerklaan 6, Laren
College De Brink / College De Brink ( Snelder Compagnons )
© 2009 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Snelder Compagnons

PROJECTARCHITECT:
Michiel Snelder
Janneke Snelder
Wim Snelder

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

In het beschermd dorpsgezicht van Laren is de vmbo-school zorgvuldig ingepast door een gedeelte verdiept te bouwen en te camoufleren onder een groot schoolplein. Het gebouw bestaat grofweg uit vier bouwdelen, die via al dan niet overdekte buitenruimtes zijn verbonden. Het ingegraven bouwdeel bevat werkplaatsen voor techniek. Ertegenover ligt een bouwdeel met op de begane grond technische lokalen, daarboven de stafruimtes en op de tweede verdieping de aula. Het schuine dak van de aula, waar de toneeltoren als een vierkante doos uitsteekt, is het enige hoge element. Een derde bouwdeel bevat diverse praktijklokalen voor huishoudkunde, een bakkerij, keuken en restaurant. Alle theorielokalen liggen in het vierde bouwdeel aan weerszijden van een dubbele corridor.