KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
J.H. FROGER, S.J. VAN EMBDEN, 1947-1950, Mekelweg e.o., Delft
Technische Universiteit Delft / Technical University Delft ( J.H. Froger, S.J. van Embden )
© 2006 Rook & Nagelkerke
Na de Tweede Wereldoorlog bleek de huisvesting van de Technische Universiteit in en nabij het stadscentrum te klein om het groeiend aantal studenten op te vangen. Door toegezegde Marshallhulp komen de nieuwbouwplannen in een stroomversnelling. Het eerste plan van de toenmalige rijksbouwmeester Bremer is nog traditioneel van opzet. In de volgende plannen ontstaat de stedenbouwkundige ruggengraat van het plan, een 100 meter brede centrale allee met aan weerszijden 200 meter diepe stroken voor de gebouwen van de verschillende afdelingen. In de loop van de jaren vijftig en zestig verrijzen de eerste onderwijsgebouwen langs de Mekelweg, veelal ontworpen door de bureaus DSBV (Van der Steur, Drexhage) en Van den Broek & Bakema. Ook andere functies vinden hun plaats in de wijk. Behalve de aula wordt een sportcomplex gerealiseerd en vanaf het einde van de jaren zeventig ook studentenhuisvesting, te beginnen met het door studenten van de afdeling Bouwkunde ontworpen semipermanente complex Gimmie Shelter, dat in 2005 is gesloopt. In de jaren negentig volgen meer studentenhuisvesting en een muzisch centrum, een rood bakstenen blok zwevend boven een fietsenberging naar ontwerp van V. Yanovshtchinsky. Met de bouw van Mecanoo's Centrale Bibliotheek achter de aula verdwijnt de Technische Universiteit definitief uit de binnenstad. De TU-gebouwen rond Kanaalweg en Julianalaan uit het begin van de twintigste eeuw hebben een nieuwe functie gekregen. De wijk wordt volgens een masterplan van Francine Houben (Mecanoo) geherstructureerd.
Projecten: G.C. Bremer, H.L. Engberts (Scheikundige Technologie, Julianalaan 136, 1938-1946), A. van der Steur/G. Drexhage (DSBV) (Werktuigbouw- en Scheepsbouwkunde, Mekelweg 2, 1945-1953), G. Drexhage (DSBV) (Electrotechniek, Mekelweg 4, 1959-1972), G. Drexhage (DSBV) (Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Kluyverweg 1, 1958-1965), P.J. Elling (Sportcentrum, Mekelweg, 1956-1959), V.D. Yanovshtchinsky (HOLY-architecten) (Cultureel centrum, Mekelweg, 1995), C.J.M. Weeber (Studentenhuisvesting, Korvezeestraat 1-639, 1980-1983; 1984-1986), C.A.M. Reijers (Studentenhuisvesting, Balthasar van der Polweg 2-560, 1997); M. de Jong (De Vijf) (Studentenhuisvesting, Cornelis Drebbelweg, 2002-2004)